• Image 1
    Image 2
    Image 3
    Image 4
    Image 5
    Image 6

ČLANCI

Industrijska brenta Wood-Mizer “WB2000” u modernoj fabrici u Poljskoj

19. oktobar 2022.

Industrijska brenta Wood-Mizer “WB2000” u modernoj fabrici u Poljskoj

Pogledajte detaljan video pregled Wood-Mizer industrijske linije za reyanje trupaca koja radi u poljskoj firmi A&M Trak Michał Nowakowski. Domaćin videa je Wood-Mizerov Industrial Sales Manager, Adam Kubiak u suradnji sa zaposlenicima firme “Nowakowski”.

Od njegovog predstavljanja 2015. godine, pilanske firme [irom  sveta instalirale su industrijske brente Wood-Mizera “WB2000”, povećavajući produktivnost  za dva ili tri puta. Industrijska brenta Wood-Mizer “WB2000” mašina koja kombinuje prednosti tehnologije uskih i širokih listova tračne testere. Preduzeća koja se bave ovim poslom cene  glavu brente za precizno rezanje, masivno postolje sa efikasnom hidraulikom i jednostavno rukovanje. Brenta “WB2000” može raditi kao posebna jedinica za rezanje ili kao deo linije za rezanje u konfiguraciji, koja najbolje odgovara potrebama rada pilane.Tračne testere na “WB2000”

Brenta “WB2000 dizajnirana je za rad sa tračnim testerama širine 50 mm, 75 mm ili 100 mm, postavljenim na točkove od livenog čelika prečnika 800 mm. Korišćenje tračnih testera širine 50 mm ili 75 mm omogućuje ponovno oštrenje i razmetanje zuba pomoću Wood-Mizerove opreme za održavanje tračnih testera, uključujući oštrilicu listova trčnih testera BMS600 i uređaj za postavljanje “BMT300”. “Tračne testere od 100 mm zahtevaju napredniji postupak ponovnog oštrenja, a operater mora biti iskusniji. Većina “WB2000” brenti, koje naručuju naši kupci, unapred je konfigurisana za oštrice širine 75 mm,” deli Adam Kubiak, Wood-Mizer Industrial Sales Manager.

Svaki točak nosilac tračne testere, ima filc i strugač za čišćenje i podmazivanje površine točka, dok je na zadnjoj strani poklopca ugrađena kutija za doziranje. Mali kontrolni prozorčići omogućuju vidljivost podmazivanja točka. Preporučena doza je 2-3 kapi ulja na 5 sekundi rada točka.

Brenta “WB2000” koristi “LubeMizer” sustav čišćenja i hlađenja tračnih testera. To je visoko efikasan mehanizam koji dovodi stlačeni deterdžent kroz mlaznice smeštene ispod i iznad tračne testere. Može raspršivati tečnost u konstantnom ili pulsnom načinu rada što je posebno korisno kod rezanja tvrdog drveta. Glava brente može biti opciono opremljena skidačem kore koji može značajno produžiti vek trajanja testere. Karbidni materijal zavaren na kružnu testreru širok je 5 mm i čini maleni rez u trupcu, uklanjajući koru i prljavštinu i dopuštajući testeri da uđe u čisti materijal. Po izboru, “WB2000” takođe može biti opremljena laserom koji pokazuje liniju nadolazećeg reza na površini trupca.

Sistem zatezanja testere koji se sastoji od ručne uljne pumpe i kutije za ulje, održava ispravnu napetost testere za vreme rezanja. Akumulator ulja odgovoran je za podešavanje napetosti tračne testere kad god  ona uđe u složeniju strukturu u trupcu, poput čvora. Ako se to dogodi, oštrica se više opterećuje i nakratko se može olabaviti. Akumulator ulja pomaže u kontinuiranom podešavanju napetosti oštrice kako bi proces rezanja tekao stabilno i precizno, bez obzira na strukturu drveta. Brenta “WB2000” takođe se može dodatno opremiti električnom pumpom za ulje pokretana sa upravljačke ploče.

Preporučeni parametri napetosti nalaze se na nalepnici pored pumpe.”Operater mora pravilno podesiti napetost testere, jer to utiče na životni vek testere. Ako testera ne reže ravno, preporuka je da se podesi točak, nosilac tračne testere ili ga zameniti novim. Nije dobra praksa previše napinjati tračnu testeru” primećuje Adam Kubiak.
Glavni motor i sistem pomeranja glave brente

Na levoj strani gornjeg dela brente je glavni elektromotor, 30 kW ili 37,5 kW (dostupan kao opcija). Glavni motor može biti opremljen “Altivarom” koji kontroliše linearnu brzinu pomeranja tračne testere (18-32 m/s), što pomaže pri rezanju mekog i tvrdog drveta.

“WB2000”, bez “Altivara” koji kontroliše linearnu brzinu tračne testere, može raditi s dve brzine napredovanja – ili 22 m/s za meko drvo ili 26 m/s za tvrdo drvo. Promena sa jedne brzine na drugu obavlja se mehanički i zahteva zamenu kompleta valjaka i remena. Neophodno je obavestiti Wood-Mizer o linearnoj prilagođenosti brzine lista tračne testere (ručnoj ili električnoj) pre narudžbe, jer ne postoji mogućnost naknadne nadogradnje.

Glava brente se podiže I spušta vertikalno visokoefikasnim spiralnim menjačem poznatim po svojoj povećanoj efikasnosti (97-98%), što omogućuje korišćenje elektromotora od 2,2 kW sa manjim unosom energije. „Upravljački softver koji se koristi u mehanizmu za pomeranje glave testere sličan je onome koji se koristi u modernim liftovima. Kada trebamo postaviti glavu brente na određenu visinu, pomeraju je i zaustavljaju altivar i “PLC upravljački program”, ali kada je glava brente na željenoj visini, aktivira se kočnica. Kočnica je odgovorna samo za držanje glave na potrebnoj visini, a ne za zaustavljanje kretanja glave. Ovo rešenje ograničava emisiju topline i pomaže celom mehanizmu da traje duže vreme,” uverava Adam Kubiak.

Pogoni za vodoravno pomeranje dornjeg dela brente, postavljeni su sa obe strane okvira brente i povezani su čvrstim i izdržljivim lancima. Sa ovim mehanizmom, teška i široka glava brente može se pomerati precizno i bez napora duž šina tokom rezanja. Maksimalna brzina rezanja je 60 m/min, dok u hodu unatrag - brzina može doseći i do 100 m/min. Kretanje glave kontroliše PLC drajver, koji neprestano analizira njen položaj, a kada se glava  približi zadnjim odbojnicima, usporava.

Brenta “WB2000” opremljena je s dve video kamere za praćenje procesa rezanja, koje se nalaze na gornjem delu brente pored glavnog motora. Prva kamera nadzire list tračne testere u akciji, a druga prati povratno kretanje glave . Slika se prenosi na ekran koji se nalazi u operaterovoj kabini. Video rekorder uključuje ukupno 4 nadzorne kamere (dve dodatne kamere su po želji).

Postolje brente i hidraulično rukovanje trupcima

Postolje brente je robusno i izdržljivo, a temelji se na dve čelične šine u obliku slova C (širine 400 mm) koje prolaze duž postolja. Modularna struktura omogućuje fleksibilnu konfiguraciju zavisno od zahteva rezanja. Hidraulične funkcije i oprema postolja brente slične su ostalim Wood-Mizer brentama – središnja stezaljka na dve šipke, bočni oslonci, dva lančana okretača i tri pogonjena valjka mogu se kontrolisati posebno. Postoji pumpa od 7,5 kW (protok 27 l/min) za napajanje hidraulike; međutim, po želji se može zameniti  pumpom od 11 kW (protok 50 l/min). “Većina brenti WB2000 naručuje se sa standardnom hidrauličnom pumpom, budući da brža hidraulika zahteva napredne veštine rada. Operater mora pažljivo reagovati na funkcije postolja, koje brzo rade,” primećuje Adam Kubiak. Za one brente koje trebaju rezati duže trupce, preporučuje se proširenje brente priteznim stegama, koje čvrsto drže trupac na postolju.

Industrijska brenta “WB2000” u firmi “Nowakowski”, opremljena je podesivom transportnom trakom koja omogućuje transport materijala na prihvatni modul (ovde je to sto za sortiranje). Ispred pokretne trake nalazi se apsorbujući valjak za ublažavanje udara daske koja pada. Po izboru, brenta “WB2000” može biti opremljena zasebnom pokretnom trakom za praćenje. „Pokretna traka za praćenje prati gornji deo brente , čiji je ugao suprotan uglu standardne transportne trake – vrh transportne trake je podignut i prati tračnu testeru. Ovaj uređaj je praktičan za rezanje trupaca velikih prečnika. Te teške i tvrde daske mogu se slomiti kada padnu na pokretnu traku (npr. hrast)", objašnjava Adam Kubiak.
Jedna od najvrednijih komponenti linije za rezanje “WB2000” je platforma za trupce za brz i siguran utovar trupaca na postolje. Wood-Mizer platforme za trupce dostupne su u verzijama dužine 3,6 m i 6 m, s 2 ili 3 transportna lanca. “Ponekad firme naručuju posebnu konfiguraciju od dve površine za trupce, pri čemu se jedna postavlja iza druge. Kraća ploča postavlja se unutar proizvodne hale, a duža je vani. Vanjska paluba služi za skladištenje dovoljno trupaca za jednu radnu smenu, a kraća je za držanje 2-3 trupca spremna za trenutni utovar na postolje brente. Ovo je pametan način da se ograniči otvaranje i zatvaranje proizvodne hale tokom zime i uštedi toplina,” objašnjava Adam Kubiak. Podloga za trupce takođe se nudi u najnovijoj “Heavy-Duty” verziji s povećanom izdržljivošću.

Iza brente nalazi se modularni sortirni sto za automatizovani prijem materijala i njegovo usmeravanje u dalju obradu. Pojedinačni moduli (svaki dužine 3 m) mogu se spojiti u  maksimalne dužine 9 m (ukupno 3 modula). Moduli se mogu umnožiti kako bi se izgradili “džepovi” za sortiranje. „U firmi Nowakowski sto za sortiranje je električni, s poprečnim lancima i potiskivačima. Sto se po želji može opremiti lancima koji se aktiviraju pneumatski ili hidraulički. Ovo je preporučeno rešenje za linije u kojima se materijal prima iz dve ili više brente koje rade jedna pored druge,” objašnjava Adam Kubiak.

Linija za rezanje se također može proširiti sa više mašina i opreme, npr. na levoj i desnoj strani mogu se postaviti klizači ili sabirni “džepovi”, okrajčivači i paralice za ploče.. Dodatno, može se ugraditi transporter za prikupljanje materijala, koji transportuje daske na višelisni cirkular i drvnu sečku do sekača.

Pogodan rad sa brentom “WB2000”

Kabina operatera “WB2000” izgrađena je na uzvišenju, što omogućuje laku vizualnu kontrolu rezanja (po izboru, to može biti klimatizovana kabina). U firmi “A&M Trak Nowakowski”, radno mesto operatera je prikladno smešteno u kabini izrađenoj po mjeri.

Dva joysticka i 12-inčni ekran, osjetljiv na dodir dizajnirani su za jednostavno upravljanje . Ekran prikazuje parametre  i dugmad za postavke, dok upravljačke palice upravljaju funkcijama mašine. Još jedan ekran instaliran je pored ekrana osjetljivog na dodir za prikaz slike nadzorne kamere. U trenutnoj konfiguraciji brente, operater može videti položaj oštrice u trupcu, postolje iza glave testere, sto za sortiranje i glavni stub nosilac-gornjeg dela  brente.

Operatorov ekran osjetljiv na dodir radi u funkciji “HEAD” (upravljanje gornjeim delom brente) i “BED” funkciji (upravljanje hidraulikom). Nakon prebacivanja zaslona na funkciju rada glave , zaslon prikazuje informacije kao što su visina lista testere, položaj rezanja, brzina pomeranja ili trenutno opterećenje motora. Operater može koristiti gornji deo brente u nekoliko načina rada - “REF, STACK i CRUISE.”

U načinu rada “REF”, referentna tačka je početni položaj lista tračne testere - korisno je, ako je potrebno, napraviti prvi rez na trupcu, zatim ga okrenuti i napraviti novi rez, i tako dalje. Način “STACK” koristi se kada je referentna tačka postolje brente - korisno je kada operater odluči obraditi celi trupac do poslednje piljenice nakon što napravi prvi rez i postavi željenu debljinu piljenice, U “STACK” modu operater može koristiti već gotov program, npr. program za izradu piljenica debljine 9x30 mm i nadvišenja 1x165 mm. Moguće je unapred programirati više pojedinačnih uzoraka rezanja i menjati njihove parametre tokom rezanja. Operater takođe može koristiti automatske programe za rezanje kako bi postavio početak i kraj trupca i pustio da program nastavi sa rezanjem(pod vizualnom kontrolom operatera). Postoji i automatski način dodavanja “CRUISE”, gde operater postavlja brzinu pomeranja i snagu koja se prenosi na tračnu testeru. Gornji deo brente nastavi će rezati materijal sa ovim parametrima, bez obzira na strukturu trupca.

Rad hidraulike postolja moguć je nakon okretanja ekrana na “BED” funkciju za upravljanje okretačima, središnjom stezaljkom, valjcima i bočnim osloncima. Sa takozvanim proporcionalnim ventilom operater može podešavati brzinu hidraulike. Postavljanjem brzine protoka u hidraulici za određenu funkciju, operater može ograničiti njezinu brzinu, što je korisno, , kada treba pažljivo izrezati poslednju dasku na postolju.

Wood-Mizerove linije za rezanje moderno su i sveobuhvatno tehnološko rešenje za preduzeća koja žele povećati efikasnost i automatizovati proizvodne procese. Sve linije mogu se fleksibilno konfgurisati kako bi zadovoljile potrebe kupaca, dok tehnička usluga i podrška svetske klase osiguravaju korištenje i održavanje bez problema.
Sve srednje i velike drvoprerađivačke firme su dobrodošle u sradnju s Wood-Mizer pilanskim linijama. Posvećeni inženjerski tim Wood-Mizera spreman je podeliti najbolje od svog znanja i iskustva, pomažući vašem poslovanju da se proširi i napreduje.

Kontakt - Adam Kubiak, voditelj industrijske prodaje, e-pošta: [email protected]
***

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

WOOD-MIZER NOVOSTI

Otvorili ste stranicu novosti Wood-Mizer kompanije – svetskog lidera u proizvodnji trakastih testera i mašina za sečenje. Ovde možete naći novosti, savete o upotrebi opreme i intervjue sa vlasnicima mašina.

Svaka priča – poslovna ideja ili novi pristup  vam otvaraju nove mogućnosti u razvoju vašeg posla. Ako ste u potrazi za novim tehnologijama ili razmišljate o novom projektu – na pravom ste mestu!

WOOD-MIZER NOVOSTI

NOVINE

Newsletter

Ukoliko Vam se sviđa ovaj članak, nemojte propustiti sledeće! Dobijajte mesečne novosti i članke od Wood-Mizera u inbox.

Prijavite se