Small Log Processing

LINIJA ZA SEČENJE TANKIH TRUPACA 1

LINIJA ZA SEČENJE POVEĆAVA PRINOS I SMANJUJE INVESTICIONE I PROIZVODNE TROŠKOVE.
Small Log Processing

LINIJA ZA SEČENJE TANKIH TRUPACA 2

UNAPREĐENA AUTOMATIKOM DO MAKSIMALNIH MOGUĆNOSTI I MINIMALNIH TROŠKOVA PROIZVODNJE.