PRIBOR, DODACI

CookieMizer
Clamping Jig
UPRAVLJAČKA KUTIJA
Brzo i precizno rezanje
PREDREZAČ
Produžava vek testere
SISTEM PODMAZIVANJA
Visok nivo kvašenja sečiva
POSTOLJE ZA TRUPAC
 
Produžava sečenje
LASERSKO OBELEŽAVANJE SEČENJA
Pokazuje pravac pre rezanja
KVAČILO
 
Zaustavlja rezanje bez isključivanja motora
SEDIŠTE OPERATORA
Rezanje iz sedećeg položaja
OBRTAČ TRUPCA
Za rukovanje trupcima
PREKRIVAČI ZA PILANE
Zaštita od vremenskih uticaja
PODESIVE NOGE
Osigurana stabilnost na neravnoj površini