Laser

Idealan za unutrašnje brente, ovaj laserski zrak pokazuje mesto gde će testera doći u dodir sa trupcem, povećavajući tačnost rezanja i učinak. Laser se može ugraditi na bilo koju brentu opremljenu sa akumulatorom od 12v. Ne preporučuje se korišćenje kod direktne sunčeve svetlosti. Nije dostupan na LT15 i LT20.