Prekrivač brente

Zaštitite svoju investiciju visokokvalitetnim prekrivačem namenjenim za sve naše modele. Ovi prekrivači su napravljeni  od visokokvalitetnog fiberplatna sa metalnim uškama i gumenim kanapom radi zaštite od jakih vetrova. Naš jednodelni prekrivač (CC) štiti reznu glavu, motor, kontrolnu tablu i napred-nazad motor.

*CC se ne preporučuje za prevoz auto-putevima.