SetWorks

Elektronski sistem setvorka

Rezanje drveta na dnevnom nivou zahteva  mnogo merenja i matematičkog rada, što smanjuje produktivnost operatera. Wood-Mizerov sistem elektronskog setvorka uzima mere iz prethodnih rezanja, povećava iskorištenost i produktivnost. Koristeći setvork, operateri ne treba da vode računa o meri i odrezanom delu. Sve što je potrebno da urade, jeste da postave potrebnu debljinu daske, i počnu sa rezanjem.AKUSET

Akuset značajno povećava operativnu fleksibilnost obezbeđen jednostavnim setvorkom i PLC setvorkom.  Pored 16 memorisanih programa debljine dasaka, sistem takođe ima četiri operativna režima.

  • • Ručni režim: sistem funkcioniše isključivo ručno.
  • • Automatski gore/dole  režim: svaki put prekidač diže ili spušta glavu od programiranog iznosa.
  • • Režim uzoraka: 16 standardnih reznih uzoraka za sečenje se može programirati u sistemu.
  • • Referentni režim: Sistem može memorisati položaj glave pri zadnjem rezu i napravi rez na obe  strane trupca. 

PLC Setvork

Plc setvork je namenjen za pilane sa AC gore/dole motorima. Funkcionalnošću je veoma sličan  jednostavnom setvorku sa kapacitetom dve programske dimenzije, što se može izabrati dugmetom. Sposobnošću  programa, da se često korištene dimenzije opozovu, povećava se produktivnost i preciznost, koja zauzvrat povećava profitabilnost. PLC setvork poseduje gornje i donje granice glave i kalkulator, upućujući na postolje, zbog omogućavanja skraćenja unapred postavljene debljine do zadnjeg reza.


SW-PLC2

SW-PLC2 setvork je opcija pilane kada se automatski spušta rezna glava za zadatu visinu rezanja. SW-PLC2 setvork se bazira na programiranoj logičkoj kontroli (PLC), a magnetna merna traka (koja čita trenutnu visinu rezne glave), programska kontrolna ploča i kontrolni rotacioni kružni kontroler se koriste u asinhronim motorima.


SW Setvork

SW Setvork povećava produktivnost i preciznost uz elektroniku pomoću koje je omogućeno brzo postavljanje rezne glave za naredni rez. Dostupno je kako za AC tako i za DC brente, SW setvork je jednostavan za korišćenje i omogućava vam da vrlo brzo promenite debljinu daske bez potrebe da se unapred  programiraju sve potrebne dimenzije.