HORIZONTALNA BRENTA HR110

PRISTUPAČNO I EFIKASNIJE HORIZONTALNO REZANJE

Dobijte cijene i info!

Horizontalna brenta HR110 je idealan izbor za pristupačno, efikasno rezanje  preporučen za meko drvo. 

Za niskobudžetne poslove, HR110 pruža odličan kapacitet i karakteristike. Visina rezanja se  podešava ručno pomoću ručice sa strane. Brzina trake se može podesiti do 25m po minuti u zavisnosti od materijala koji se reže. Pritiskajući valjci drže čvrsto talpu vertikalnom tokom sečenja. Ulazni i izlazni stolovi sa valjcima su standardni. Bočni sto sa valjcima omogućava vraćanje materijala na ponovno rezanje.

Za rezanje pod uglom, kao što je obloga fasade kuća, ugao rezne glave se pomera od 0° - 8° .

Oprema za HR100

Manual Crank

Ručna kurbla gore/dole
Jednostavno ručno rukovanje sistemom gore/dole.

Variable Speed Controler

Transporter promenljive brzine
Podesite od 0-25 m po minuti u zavisnosti od materijala koji se reže.

Head Tilt

Elevacija glave 0° - 8°
Lako se mogu proizvesti različiti gotovi proizvodi pomoću nagnute glave.

Cant Hold down Rollers

Rezanje sa pritiskajućim valjcima
Drže dasku stabilno tokom rezanja.

5.5 kW Electric Motor

Motor od 5.5kW
HR110 se preporučuje za prorezivanje mekog drveta.

Cant Roller Table

Stolovi sa valjcima
Dodatni stolovi pomažu da se materijal vrati na ponovno rezanje.

HR110 Snimci

Specifikacija

Snaga
 Standardno  5.5 kW Električna
Kapacitet rezanja
 Minimalna širina  50 mm
 Maksimalna širina  400 mm
 Minimalna visina  10 mm
 Minimalna dužina  materijala  700 mm
 Maksimalna dužina  materijala  not limited.
 (Additional support tables must be  added for longer materials)
 Minimalna visina rezanja  6 mm
 Maksimalna visina  rezanja  280 mm (samo sa prednjim valjkom)
 180 mm (samo sa ulaznim zadnjim  valjkom)
Karakteristike i opcije rezanja
 Standardno Električno pokretanje
Promenljiva brzina trake
Manual crank head height
Sistem podmazivanja testera
Prednji pritiskajući  valjak
 Mogućnosti Ulazni i izlazni stolovi
Sto za vraćanje materijala za ponovno rezanje
Zadnji  pritiskajući valjak
 Brza traka 0 - 25 m/min
 Rezna glava 0º - 8º
Testere
 Dužina 4010 mm
 Širina 32-35 mm
 Prečnik točka testere 483 mm
Resaw equipment
 Normalna upotrebna  snaga  6 kW; 400V AC; 50 Hz
 Priključci za piljevinu 150 mm

Saveti o upotrebi opreme

Wood-Mizer mašina HR500 je udvostručila produktivnost u fabrici...

Wood-Mizer mašina HR500 je udvostručila produktivnost u fabrici...

U tajlandskoj fabrici  paleta su zamenili dve ogromne brente sa jednom Wood-Mizer brentom i udvostručili su produktivnost rezanja.