HORIZONTALNA BRENTA HR115

PRODUKTIVNA I EFIKASNA JEDNOGLAVA HORIZONTALNA BRENTA

Dobijte cijene i info!

Horizontalna brenta HR115 je standardna sa više funkcija i mogućnosti rezanja  do 25 metara po minuti. Sa HR115 je brz proces rezanja do 400mm širine i od 280mm visine do standardne veličine drveta. Maksimalna visina rezanja je 280mm.

Visina glave se elektronski podešava, i opcionalno je dostupan setwork. Brzina pokretne trake je podesiva  u zavisnosti od vrste materijala koji se seče – do 25 metara po minuti. 

Dva standardna valjka pritiskaju drvo sa gornje strane i drže ga vertikalnim i stabilnim tokom rezanja. Ulazni i izlazni stolovi sa valjcima, kao i  bočni valjci olakšaju rukovanje sa materijalom, kao i povrat za sledeće rezanje. Za proizvodnju konusnih proizvoda kao što je obloga fasade kuća glava se lako rotira od 0°- 8°.

Oprema za HR115

Electric Head Up/Down

Elektromotor gore/dole za podizanje glave
Standardno elektropokretanje gore/dole povećava produktivnost operatora.

Variable Speed Conveyor

Promenljiva brzina trake
Podesite od 0-25 metara u minuti u zavisnosti od materijala koji se reže.

Head Tilt

Elevacija glave 0°- 8°
Proizvodi lako različite finalne proizvode sa nagnutom glavom.

Cant Hold down Rollers

Rezanje uz pomoć pritiskajućih valjaka
Drže materijal stabilno tokom rezanja.

Setworks

Opcija upravljačke kutije
Povećajte produktivnost operatora sa preciznom setwork opcijom.

Cant Roller Table

Stolovi sa valjcima
Dodatni stolovi pomažu vraćanje materijala bočnog rezanja.

HR115 Snimci

Specifikacija

Snaga
 Standardno 7.5 kW Električna
 Mogućnosti 11 kW Električna
Kapacitet rezanja
 Minimalna širina  50 mm
 Maksimalna širina  400 mm
 Minimalna visina  10 mm
 Minimalna dužina  materijala  700 mm
 Maksimalna dužina  materijala  Not limited.
 (for longer material must be added  additional support tables.)
 Minimalna visina rezanja  6 mm
 Maksimalna visina  rezanja 280 mm (samo sa prednjim valjkom)
180 mm (samo sa ulaznim zadnjim valjkom)
Resaw Features
 Standardno  Električno pokretanje
 Sistem romenljiva brzina trake
 Elektromotor gore/dole
 Sistem podmazivanja testera
 Prednji pritiskajući  valjak
 Zadnji  pritiskajući valjak
 Mogućnosti  Setvork
 Ulazni i izlazni stolovi
 Sto za vraćanje materijala za  ponovno rezanje
 Brza traka  0 - 20 m/min
 Rezna glava  0º - 8º
Testere
 Dužina  4010 mm
 Širina  32-35 mm
 Prečnik točka testere  483 mm
Resaw equipment
 Normalna upotrebna  snaga  EH11 - 9 kW/18 Amp;
 EH15 - 12.5 kW/25 Amp;
 Priključci za piljevinu 100 mm

Saveti o upotrebi opreme

Korisnici mašine HR115 — Jeftina i ekonomična mašina za izradu...

Korisnici mašine HR115 — Jeftina i ekonomična mašina za izradu...

Drvoprerađivači u mnogim zemljama pored brente LT15 često koriste i horizontalnu mašinu HR115. Kombinujući ove dve mašine, uspešno i povoljno mogu ponuditi na tržištu svoj...