Testera DoubleHARD je više od decenije najpopularnija Wood-Mizer testera. Pristupačna i pouzdana za sve uslove rezanja.

Koristi se kvalitetni čelik, a zubi su induktivno kaljeni. DoubleHARD testere su tvrde, žilave i ne  drobe materijal.

DoubleHARD testere nude nenadmašnu fleksibilnost rezanja, ukoliko želite da režete smrznuto ili sušeno drvo, meko ili tvrdo drvo, kao i gustu šumu. 

Velika preduzeća i mobilne pilane podjednako zavise u svakodnevnom rezanju  od Wood-Mizer DoubleHARD testere.Sirov čelik (tip čelika) Profil Debljina/Širina(mm)
BD1735 10/30 1.00 x 35
BD1740 10/30 1.00 x 40
BD1750 10/30 1.00x 50
BD2732 7/34, 10/30 1.07 x 32
BD2735 10/30 1.07 x 35
BD2750 9/29, 10/30 1.07 x 50
BD3732 7/39, 9/29, 10/30 1.14 x 32
BD3738 4/32, 7/34, 7/39, 9/29, 10/30, 13/29 1.14 x 38
BD4732 10/30 1.40 x 32
BD4738 4/32, 7/34, 10/30, 13/29 1.40 x 38
BD2738 10/30, 13/29 1.27 x 38

VORTEX®

SilverTIP, DoubleHARD i MaxFLEX testere su sada dostupne sa VORTEX® tehnologijom.

Vortex