Ponovno oštrenje

Ostavite oštrenje  testera za eksperte

Mnogi distributeri Wood-Mizera nude naš potpun servis oštrenja, gde testere ne samo oštre, već i kompletno obrade ponovo do prethodnog kvaliteta. Iste mašine se koriste u Wood-Mizer  proizvodnim linijama testere kao i u centrima za oštrenje.
Prilikom oštrenja svake testere  koristi se najbolja CBN tehnologija brušenja, zajedno sa kompjuterskim razmetanjem zuba kako bi se obezbedili tačni i ravni rezovi. 

Paketi održavanja testera

Wood-Mizer je razvio opremu za oštrenje prema Vašim potrebama od osnovnih do industrijskih oštrilica. Za kupce koji ne mogu dobiti uslugu servisa za oštrenje, imamo paket za održavanje testera. Sistem održavanja će vam obezbediti rezultate slične onim fabričkim. Naša oprema za oštrenje i podešavanje je dizajnirana pažljivo, kako bi pružila najbolji balans između pristupačnosti, odličnih rezultata i dugog životnog veka testere u teškim uslovima rada.

Sve Wood-Mizer oštrilice poseduju tehnologiju CBN brušenja kako bi osigurale najbolji rezultat oštrenja. Wood-Mizer proizvodi CBN kamen, koji je oblikovan prema profilu testere, eliminišući potrebu za konfiguracijom sopstvenog kamena. Kada koristite Wood-Mizer CBN kamen za oštrenje testera, imaćete naoštrene testere po fabričkoj specifikaciji.